14/04/2010

Maryja w encyklopediach i słownikach

Poniżej cytaty zaczerpnięte z encyklopedii i słowników nt. Marii. Encyklopedie o Maryi MARYJA DZIEWICA, żona Józefa, zwana „Dziewica” ze względu na dziewicze poczęcie Jezusa i wieczne […]
14/04/2010

Wniebowstąpienie, wniebowzięcie

„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego […]
14/04/2010

Maria z Nazaretu

I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38) W Nowym Testamencie znajdujemy dziewięć krótkich pięknych opisów Marii, „matki […]
14/04/2010

Niepokalane Poczęcie

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23) Powyższe słowo apostolskie, które – jak wierzymy i wyznajemy – jest Słowem Bożym, nie odnosi się […]
14/04/2010

Matka Boska?

„I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to […]
14/04/2010

Narodzenie z Dziewicy

„Oto panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada: Bóg z nami” (Mt 1,23) „A Maria rzekła do anioła: Jak to […]
31/03/2010

Kościół taki jak ty

KOŚCIÓŁ JEST: tak dynamiczny, tak aktywny, tak misyjny, tak otwarty, tak interesujący, tak przyjazny, tak święty, tak ofiarny, tak radosny, tak troskliwy, tak wrażliwy, tak serdeczny, […]
21/03/2010

Wywiad z Bogiem

Pewnego dnia śniło mi się, że miałem wywiad z Bogiem. „Proszę wejść” powiedział Bóg. „Więc chciałbyś przeprowadzić ze mną wywiad?” „Jeśli masz czas” powiedziałem. Bóg się […]
06/02/2010

Modlitwa wyzwala moc Bożą

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. […]