01/05/2014

Różne modele zarządzania Kościołem?

Pytanie: Czytałam o różnych modelach zarządzania Kościołami (np. episkopalizm, prezbiterianizm, kongregacjonalizm). Ciekawi mnie, czym się różnią i który z nich obowiązuje w naszym Kościele. Odpowiada Edward […]
23/09/2010

Agape – Miłość Boża

Język grecki należy do najbogatszych języków świata i jest niedościgniony w wyrażaniu różnych odcieni znaczeniowych. Zdarza się często, że jednemu pojęciu odpowiada cała gama słów wyrażających […]
14/07/2010

Służba kobiet w Kościele Zielonoświątkowym

W ostatnim numerze czasopisma „Chrześcijanin” poruszono temat służby kobiet w kościele. Wszystkie wypowiedzi były stronnicze i reprezentowały tylko stanowisko wąskiej grupy. Poniżej wklejam oficjalne stanowisko Kościoła […]
23/06/2010

Duch Święty

„Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego […]”. Podobnie jak Bóg Ojciec i Bóg Syn, Bóg Duch Święty jest osobą. Przy czym należy […]
14/04/2010

Maryja w encyklopediach i słownikach

Poniżej cytaty zaczerpnięte z encyklopedii i słowników nt. Marii. Encyklopedie o Maryi MARYJA DZIEWICA, żona Józefa, zwana „Dziewica” ze względu na dziewicze poczęcie Jezusa i wieczne […]
14/04/2010

Wniebowstąpienie, wniebowzięcie

„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego […]
14/04/2010

Maria z Nazaretu

I rzekła Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38) W Nowym Testamencie znajdujemy dziewięć krótkich pięknych opisów Marii, „matki […]
14/04/2010

Niepokalane Poczęcie

„Albowiem wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23) Powyższe słowo apostolskie, które – jak wierzymy i wyznajemy – jest Słowem Bożym, nie odnosi się […]
14/04/2010

Matka Boska?

„I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to […]