01/09/2022

Nasze nabożeństwa od 4 IX 2022

Od  4 września nasze niedzielne nabożeństwa odbywają się (jak poprzednio) w sali Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach. Zapraszamy na godz. 11.00. Miejsce: ul. 10 Lutego […]
23/06/2022

Zmiana miejsca nabożeństw w VI, VII, VIII

W okresie letnim tzn. od 26 VI do 28 VIII spotkamy się w naszej sali konferencyjnej przy ul. 3 Maja 51A (wejście od ul. Żółkiewskiego). Nabożeństwo […]
10/05/2022

Niedzielne naboż. 22 V tylko w Serpelicach

Ważna informacja. Niedzielne nabożeństwo 22 V będzie miało miejsce w Serpelicach. Godz. 10.00. Na zdjęciu budynek. Nabożeństwo z Siedlec tylko na ten dzień przeniesione zostało do […]
Czy to nie wspaniałe?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. /Ew. Jana 3,16/