Modlitwa wyzwala moc Bożą

I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. /Ew. Jana 14:13-14/
Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne o których nie wiesz! /Jer. 33:3/

Modlitwa nie wyzwala jakiejś mocy ludzkiej lub sił natury. Modlitwa wyzwala niezmierzone bogactwo i moc Wszechmocnego Boga! „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz” Jer. 33:3. Tutaj to mamy. „Oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne”. To jest głos Boży!

Ponieważ astronomowie nie chcą dzisiaj mówić o stworzeniu, Wszechpotężny, Suwerenny Stworzyciel setek milionów wszechświatów daje nam Swoje Słowo!

On mówi, że jeśli ty będziesz się modlił, On będzie działał! Ten, dla którego nie ma nic niemożliwego, Ten, który wyrzekł słowo – i powstały niezliczone światy, daje Swoje najświętsze i niezmienne Słowo, że jeśli będziemy w modlitwie szukać Jego oblicza – On będzie działał i dokona wielkich i wspaniałych rzeczy, które nigdy nawet nie przyszły na myśl człowiekowi (Obj. św. Jana 14:12-14)

Wtedy, gdy ludzie uniżają się, klękają i wzywają Boga, w pewnym sensie stają się tak potężni jak Wszechmocny. Nie zrozumcie mnie źle. Nie okazuję braku szacunku dla Boga. Mówię tylko to, co On mówi w Swoim Świętym Słowie. „Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne o których nie wiesz”. Wszechmocny Bóg mówi: Ty się módl, a Ja będę działał! Jeśli o cokolwiek prosić będziesz w imieniu Moim, uczynię to. „Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz”. Psalm 50:15.
/F.J. Huegel/

W życiu wierzącego nie ma bardziej ponadnaturalnego i boskiego cudu niż tajemnica i służba modlitwy…. cud nad cudami! Tajemnica nad tajemnice! Ręka dziecka dotykająca ramienia Ojca i poruszająca kołami wszechświata. Umiłowani, to jest wasze i moje ponadnaturalne miejsce, a ponad jego bramami czytamy ispirujące zaproszenie. „Tak mówi Jahwe, wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz”.
/Dr. A.B. Simpson/

Obietnica ta, dana Jeremiaszowi, była wspaniałym słowem w życiu Dr. Simpsona i stała się fundamentem tej śmiałej wiary, będącej sekretem jego potężnej służby. Skłoniła go do zachęcania nas, abyśmy „zobaczyli, że naszą największą służbą i mocą jest działanie razem z Bogiem dla ludzi” oraz abyśmy uwierzyli, że „naszą najwyższą formą służby jest modlitwa”.

Dr. Simpson odkrył sekret służby, kiedy zrozumiał tajemnicę modlitwy. W modlitwie otrzymał wizję Bożej woli. Poprzez dalszą modlitwę upewnił się, co do Bożych planów w wykonywaniu Jego woli. Wciąż modląc się, został upoważniony do wykonania tych planów. Jeszcze więcej modlitwy doprowadziło do powstania potrzeby pracy. Dalej modląc się, był w stanie wykonywać to, co zaczął. On zawsze się modlił, przez co w jego sercu zrodził się duch chwały i uwielbienia, a Bóg odebrał chwałę za wszystko, czego dokonał.
/A.E. Thompson/

Niektórzy mówią, że modlitwa istnieje tylko w umyśle,
Że jedynym jej rezultatem jest pociecha;
Że Bóg nie odpowiada, ani nie słyszy, gdy wołamy:
W modlitwie obcujemy jedynie z naszymi myślami;
i nic więcej!
Lecz my, którzy uklękliśmy z naszym ciężarem i troską,
I uczyniliśmy wszystkie nasze problemy sprawą
modlitwy,
Widzieliśmy, jak Bóg wyciąga rękę ze Swojego nieba,
Porusza góry i dotyka serc w Swej nieskończonej
miłości;
Wiemy, że Bóg działa we wspaniały sposób
Na korzyść Jego dzieci, którzy ufają Mu i modlą się.

/Barbara Cornet Ryberg/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *